Девятарна схема за освтление

девятарна схема за освтление
Изграждане на окачен таван с ниша за скрит корниз и осветление с помоща на сухото строителство е бърза и лесна задача. Така приготвените ивици от гипсокартон се захващат с рапидни винтове за UD профила. 3. По описания в стъпка 1 начин се нарязват раменете на нов UD профил (виж 1), който се захваща за долната част на ивиците от гипсокартон и наравно с така образувания ръб. Това означава, че при натискането му, след запалването на всички стълбищни лампи или на част от тях, при високи блокове, той се връща в изходно положение. Важно е да отбележим, че ключовете сх1, сх.6 и сх8, външно не се различават едни от друг, поне от предната страна, затова е важно да поискаме при покупка ключ от нужния ни вид и добре да ги огледаме отзад.


При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника. След тази подготовка профилът се захваща за тавана с рапидни винтове 2. Изрязват се ивици от гипсокартон, за да се определи разстоянието от основния таван, на което ще се направи бордът на конструкцията на скритото осветление. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците. Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа. Демонстрации > Сухо строителство > Изграждане на окачен таван с ниша за скрит корниз и осветление Вижте още. Монтаж на гипсокартон – 0877527991 Бързо и качествено за София 1. Раменете на профила UD се нарязват с ножица за ламарина по цялата им дължина през 3 см, за да може профилът да придобие желаната форма.

След това трябва да се шпаклова облата част на осветлението, защото на по-късен етап няма да има достъп до нея. 5. По ръба на гипсокартона отново се захваща профил UD. Върху него с помощта на рапидни винтове се монтира и последният елемент от нарязани ивици гипсокартон. Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете. Този ключ също се нарича и ключ „схема 6“, за разлика от обикновения ключ за осветление, който се нарича ключ „схема 1“. Думата девиаторен произлиза от латинското deviatio, което означава – отклонение. Загасяването на лампите се извършва посредством реле за време, намиращо се в стълбищния автомат.

Похожие записи: