Схема системи педагогічних наук

схема системи педагогічних наук
Полягає в тому, що при вирішенні проблем діяльностіі закладу освіти керівник має зважати на думку членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського колективу, систематично звітувати про свою роботу перед колективом працівників школи.Принцип гуманізації. Дає змогу оцінити роботу педагогічного колективу, зробити правильні висновки, встановити передумови успіхів і причини недоліків у діяльності вчителів;2. вибірковим – передбачає перевірку лише окремих ділянок роботи школи. Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική — майстерність виховання) — наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини — про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання. Справжня майстерність учителя, високе мистецтво завжди спираються на наукові знання. У свою чергу, на підставі узагальнення досвіду передових учителів педагогічна наука формулює правила виховання і навчання.Педагогіка у своєму розвитку спирається на такі джерела:1. Педагогічну спадщину минулого. Широка загальна ерудиція, високий рівень професіоналізму, врахування реальних умов праці дають змогу керівникові творчо вирішувати складні педагогічні завдання.


Знання педагогічної науки автоматично не забезпечує успіху вчительської діяльності. Яскравий вираз нові ідеали виховання отримали в працях англійського філософа-просвітителя Джона Локка, що висунув на перший план проблеми етичного й фізичного виховання й утилітаристського підходу, що з’явився родоначальником, до освіти й навчання. Чимало зробив Макаренко і для розвитку теорії сімейного виховання.Видатний український педагог В. Сухомлинський (1918—1970) досліджував проблеми теорії та методики виховання дітей у школі й сім’ї, всебічного розвитку особистості учня, педагогічної майстерності. Структура педагогіки й система педагогічних дисциплін[ред. • ред. код] У педагогіці існує низка відносно самостійних розділів, пов’язаних із дослідженням окремих сторін навчально-виховного процесу. Учень Платона Аристотель обґрунтував залежність мети і засобів виховання від політичних завдань держави. Категорії педагогіки[ред. • ред. код] Основними категоріями педагогіки є: формування особистості, виховання, освіта, навчання.

Тоді педагогіка тісно пов’язана з анатомією і фізіологією людини, особливо з фізіологією вищої нервової діяльності. Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук займає особливе місце. Її розвиток обумовлений кількома факторами. Обґрунтуйте свою точку зору. 2. Знайдіть у збірниках прислів’їв та приказок ті , що мають виховне значення. Завдання вчителя — не озброєння учнів системою знань, а створення сприятливих умов для саморозкриття кожної особистості: він пропонує учням різноманітні навчально-виховні ситуації, а вони вибирають ті, що найбільше їм імпонують, завдяки яким зможуть найкраще розвинути свої потенційні можливості. Тисячоліття її існування в світовій історії дозволи надбати найцінніший досвід керівництва розвитком, формування підростаючих поколінь у різних соціально-економічних умовах. Будь ласка, ознайомтеся з відповідним обговоренням та за можливості виправте недоліки. (січень 2012).

Похожие записи: