Схема бібліографічного опису що містить назву документа

схема бібліографічного опису що містить назву документа
Мова бібліографічного опису повинна відповідати джерелу (мові вихідних відомостей документа). В усіх елементах при складанні опису застосовуються скорочення. Джерелом для складання опису є документ в цілому, але залежно від виду документа особливу увагу звертають на різні його елементи. Тому, складаючи опис, слід ураховувати його багатофункціональність і подавати в ньому всі дані, що є важливими для характеристики документа.Для реалізації зазначених функцій бібліографічний опис має задовольняти певні взаємопов’язані і взаємозумовлені вимоги. Заголовок — елемент факультативний, його наявність визначається призначенням опису. Фіксація елементів опису і заголовка у однорівневому бібліографічному описі здійснюється за такою схемою (курсивом позначені обов’язкові бібліографічні елементи): Заголовок бібліографічного запису. Create a clipboard You just clipped your first slide!


Наприклад, не можна стверджувати, що в покажчиках державної бібліографії («Літопис книг» тощо) бібліографічний опис виконує тільки обліково-реєстраційну функцію. До таких видань звертаються з найрізноманітнішою метою. Правила, за якими складається бібліографічний опис, регламентовані стандартом. При повторенні окремих областей повторяють крапку й тире, за винятком області серії. Окремі елементи можуть бути приведені російською або іноземних європейських мовах. Його широко використовують у бібліотечних каталогах, бібліографічних каталогах і картотеках, автоматизованих бібліографічних базах даних.

Однак, потрібно пам’ятати, що не скорочуються: • назви (основна, альтернативна, паралельна, інші назви видання, назви серій та підсерій); • елемент «Загальне позначення елементу»; • відомості, що належать до назви, коли вони складаються з одного слова: словник, посібник, підручник. При статейні списки літератури виконують не лише функцію ідентифікації, їх часто використовують для одержання інформації про документи з різноманітних тем. Бібліографічний опис містить бібліографічні відомості про документ, наведені за визначеними правилами, що встановлюють наповнення і порядок послідовності зон і елементів, та призначені для ідентифікації і загальної характеристики документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Експрес-інформація — періодичне реферативний видання розширених та зведених рефератів найактуальніших опублікованих зарубіжних матеріалів або вітчизняних неопублікованих документів, що потребують оперативного оповіщення.

Похожие записи: